A Compound Medical Device R&D Corporation

Tinh dầu T-ACE

Sản phẩm được phân loại là thuốc, là chất cản quang mạch máu hòa tan trong dầu. Chất này khi được dùng trong liệu pháp nút mạch hóa chất trong điều trị ung thư gan (TACE), có thể khiến cho các ổ bệnh hiển thị rõ và trở thành công cụ dẫn thuốc. Tinh dầu T-ACE là sản phẩm hợp tác nghiên cứu chung của Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghiệp Thực phẩm và công ty chúng tôi. Nó có đặc tính vật lý, hóa học và hiệu quả tương tự như sản phẩm LIPIODOL® đang được tiêu thụ độc quyền trên thị trường. Các thí nghiệm trên lợn Lanyu cho thấy, qua các đường truyền chính từ động mạch gan, chất này khiến cho kết quả thu được từ việc chụp cắt lớp bằng máy tính được hiển thị rõ ràng.

Hiện tại, sản phẩm được giao cho Nhà máy Hoạt chất cGMP trong Viện Nghiên cứu Kỹ thuật Công nghiệp sản xuất thuốc sử dụng trong thử nghiệm lâm sàng, dự kiến các thử nghiệm tiền lâm sàng sẽ được hoàn thành trong năm nay và sẽ xin cấp phép cho các thử nghiệm lâm sàng trên cơ thể người.

T-ACE Oil

T-ACE Oil